Menu
Peter Christoffersen

Artikler

Cook­iepoli­tik

Vi sæt­ter kun­sten og glæ­den ved at formi­dle den i højsædet. Men alligevel må vi forholde os til nogle tekniske aspek­ter, som ikke er nær så inter­es­sante som de smukke farver på lærrederne…

Så her kom­mer det:

Ved at bruge dette web­site, accepterer du vores brug af cook­ies. Det eneste vi anven­der cook­ies til er følgende:

1) at få din nav­i­ga­tion på dette web­site til at fun­gere hur­tigt og smidigt

2) at forbedre din oplevelse af hvor­dan tekst og fotos vises på dette web­site, ved at web­st­edet automa­tisk ser ikke-​personfølsom sta­tis­tik, som fx hvor stor de besø­gen­des skærm er, om de tilgår web­sitet fra mobil, tablet eller com­puter, hvilke oplysninger på vores eget web­site de besø­gende er mest inter­esserede i osv.

(Sender du en mail via kon­tak­t­for­mu­la­ren på dette web­site, opl­yser du i sagens natur din emailadresse til os — men sender du os en helt almin­delig email på anden vis, opl­yser du jo også din emailadresse. Vi videre­giver under ingen omstændigheder nogen oplysninger, du betror os på email, til andre. Det kunne vi aldrig drømme om.)

Ven­ligst,
Peter Christof­fersen