Menu
Peter Christoffersen

Press­esek­tion — Downloads

Velkom­men her­til! Her kan du finde forskel­lige artik­ler, bragt om mine malerier, hjem og gallerier.

Under »Udstill­inger« kan du vælge et bestemt års udstill­ing, og dérun­der down­loade de plakater og invi­ta­tioner, som er gjort tilgængelige.

Du kan tilmelde dig nyheds­brevet her på siden, og på den måde sikre dig at få besked om kom­mende arrange­menter. Deru­dover er du altid velkom­men til at kon­takte mig enten pr. tele­fon, eller også kan du sende mig en mail.

Herun­der kan du down­loade artik­ler, bare klik på billederne.


Spis og Bo

Artikel fra Poli­tiken, Min Bolig, Romersk bad i Esrum, sep­tem­ber 2013


Artikel fra Living - Fiskerhushave

Artikel fra Jyl­land­sposten, »Liv­ing«, Strand­havens mange rum, sep­tem­ber 2013.


Artikel Liebhaverboligen

Artikel fra »Lieb­haver­boli­gen«, Kun­st­ner­hjem, okto­ber 2012.


Artikel Jyllandsposten

Artikel fra Jyl­land­sposten, »Liv­ing«, jan­uar 2008.


Artikel Mad og Bolig

Artikel fra »Mad og Bolig«, april 1993.