Menu
Peter Christoffersen

Samar­be­jdet med Mette

Mette Nør­re­gaard | Peter Christoffersen

Der er et intere­sant spænd­ings­felt mellem det nat­u­ral­is­tiske og det abstrakte. Det finder vi inter­es­sant at arbe­jde med. Der bliver en kobling mellem den følelse og stemn­ing som et abstrakt motiv kan vække og så den nat­u­ral­is­tiske detalje i maleriet, som kunne være en for­tolkn­ing af det abstrakte motiv, eller lige­frem en ny stemn­ingsvækkende til­fø­jelse. Nyeste eksem­pel er her:

01duet21
Malerierne herover er resul­tater af samar­be­jdet fra 2014. Mine intense farver, møn­stre og kon­turer kom­plet­teres fint af min dat­ter Mette Nør­re­gaards detal­jerede og næsten foto­re­al­is­tiske detal­jer.


Eksem­plerne på siden her er fra føl­gende udstill­inger: Afrika 2011, Cari­bien 2012 og Kor­sika & Sar­dinien 2013. Klik på eksem­plerne, og se dem i stor udgave. Så kan du lægge mærke til hvor fint det nat­u­ral­is­tiske og abstrakte virker, når det side­s­tilles i samme maleri.

Du kan besøge Mette´s egen web­site og se hen­des malerier på www​.met​tenor​re​gaard​.dk