Huset i Ålsgårde

Nu bor vi hele året i vores hus i Ålsgårde.

Herun­der kan du se billeder derfra:

Huset i Ålsgårde

Her kan jeg også male.

Har stadig glæ­den ved at rejse ud — se og opleve nyt.

Vi glæder over vores smukke Gal­leri 77 i de nye omgivelser i Sten­gade 77, Helsingør.

Huset i Ålsgårde

Huset i Ålsgårde

Huset i Ålsgårde

Huset i Ålsgårde


Artikel om huset, bragt i Jyl­land­spostens tillæg »Living«

For et par år siden var der en artikel om vores hus i Åls­gårde. Hvis du har lyst til at læse den kan du klikke på billedet herunder:

Artikel fra Living - Fiskerhushave

Artikel fra Jyl­land­sposten, »Liv­ing«, Strand­havens mange rum, sep­tem­ber 2013.

Lidt om gal­leriet og det jeg arbe­jder med:

For­lø­bet

Der lægges planer med nye mål i tanke. Der læses og under­søges rejsemål med motiver til en ny billed­ver­den.
Nogle gange har jeg valgt det kølige: Island, Grøn­land og færøerne. Nogle gange det varme: Brasilien, Argentina og det anderledes: Mon­goliet, Sibirien, Kina og Japan. Andre gange det nære: Agersø, Lyø og Aver­nakø, ja alle de danske øer, eller naturen omkring Åls­gårde, med udsigten til Sverige.

Tid­spunk­tet plan­lægges, prak­tiske vanske­ligheder overvin­des. Og så en dag. Vejret skifter. Det lykkes.
Jeg er der, oplever øje­b­likket, husker det til senere. Teg­ninger, akvareller og fotos.


Hjemme i Atelieret

Et stort lærred er spændt op. Farverne lig­ger parat. En ny dag.

Har glædet mig til at gense motivet, ikke hver blomst hvert træ, men stemnin­gen, måske de storslåede vid­der, det barske vejr, som­merens gule raps­marker. En enkelt stribe af gult i det fjerne med azur­blå himmel.

Måske mit erindrings­billede fældes ned på lærre­det i enkle flader, der for­toner sig i det fjerne og over­lader detal­jerne til beskuerens fantasi.

Indtil da kan du her på siden se lidt fra udstill­ingerne gen­nem årene, invi­ta­tioner og plakater, samt allerede nu se lidt om mit samar­be­jde med Mette Nør­re­gaard. Du kan også under menupunk­tet »Kon­takt« sende mig en mail eller se øvrige kontaktoplysninger.