Menu
Peter Christoffersen

Kor­sika & Sar­dinien — 2013Så kom det, foråret og lyset som vi længtes efter. Vi får nyt livs­mod, og planer lægges for som­meren. Foråret er for mange den bed­ste tid.

I skrivende stund dvæler mine tanker ved oplevelser i året der er gået.

Nye indtryk fra Por­tu­gal, Kroa­t­ien, Sar­dinien og specielt Kor­sika gen­spe­jler sig i de nye malerier.

Der er noget særligt ved at besøge Kor­sika. Land­sk­a­bet vari­erer fra høje, skovk­lædte bjerg­plateauer til frodige blom­strende enge.

Byerne på lan­det med deres smalle gader og gamle, grå huse er så forskel­lige fra de større byer med deres mondæne, palme­be­voksede boulevarder.

En bestandig vek­slen mellem gam­melt og nyt.

Kor­sika og Sar­diniens charme har gen­nem tiden tiltrukket malere og digtere. Det livlige folke­liv. Lange borde ude i solen hvor vinen fly­der, og gode his­to­rier fortælles. Kan du se det for dig?

Som det er med maleriet, sådan også med vinen.

Begge har sin his­to­rie at fortælle, om men­nesker og landskaber.

Oplevelser, ven­sk­aber, drøm­men om steder, indre billeder, glæder der gives videre. Vinen skænkes og bedømmes. Dens kry­drede bou­quet og dens fyldige smag.

Er den mon lykkedes? Men kom selv. Se. Oplev. Og »smag«.Du kan klikke og se plakaten fra denne udstill­ing eller invi­ta­tio­nen.