Menu
Peter Christoffersen

Rejse­minder
Rejsemål Lang­bortis­tan — 2022

En trane der let­ter og et isb­jerg som kælver.
En kvinde der længes, et orkester der øver.
Tre kirse­bær og et æble, en luft­bal­lon og et lod i en snor.
Døre der står åbne og udsigter som drager.
En tøvende kamel og tre heste på stribe.
Et fris­tende jord­bær og en pro­vok­erende gul.
Et dansende par og en påfugl der imponerer.
Samt en drøm­mende kun­st­maler der byder hjertelig velkommen.