Menu
Peter Christoffersen

FOR­VENT­NING

Nogle dage flød tan­goen i Buenos Aires varme gader.
I Venedig glitrede van­det blæn­dende,
et par dage i Kor­sikas sval­ende skyg­ger gav ny energi.
Nord om Grøn­land og et gen­syn med Færøerne.
Senere hen­over den røde savanne i et lille fly.
Med luft­bal­lon over Bali’s tro­piske skove.
Et fry­de­fuldt gen­syn med Sri Lanka’s frodighed.
Eller bare dage med de skif­tende grå­toner af blå ved Øre­sunds kyst.
Bøl­ger, fugleskrig og mor­genkaffe.
Dage der gik og alle dem der kom­mer — med nye muligheder!Herun­der kan du se et glimt af malerierne fra påskeud­still­in­gen 2021: