Menu
Peter Christoffersen

FLAM­BOY­ANTE DETAL­JER

SOM JEG HUSKER DET

Flam­boy­ante detaljer

I hvælvingers dyb stråler livet så smukt.
Azur­blåt hav glider ind i en bugt.
Et even­tyr lokker og byder på drømme,
hvor Indi­ens floder for evigt vil strømme.

Kun­stens magi og en hval­unges øje
med Kro­n­borg i sigte vil hjertet fornøje.
De pragt­fulde farver for­fører dit sind.
Flam­boy­ante detal­jer byder dig ind.
Anne Jean Leth

Velkom­men til påskeud­still­in­gen i 2018.
Malerier af Mette Nør­re­gaard og Peter Christof­fersen.
Mette og jeg vil glæde os til at vise jer nye billeder.Herun­der kan du se et glimt af malerierne fra påskeud­still­in­gen 2018: