Menu
Peter Christoffersen

UNDER VARMERE PENSELSTRØG

Skaber­glæ­den spirer fort­sat og blom­strer under ny inspiration

Jamaica, Haiti, Cay­manøerne — før fjerne, nu nærværende øer.
Fløjls­blødt sand, sus i palmegrene, over­raskelser under havover­fladen.
Ryt­mer fra et sted hvor intet går hur­tigt og alt kan nås i mor­gen.
De karak­ter­is­tiske møn­stre fra Art Deco stilen i Miami vokser frem på lærreder.
Glø­dende farver finder vej til nye rum i Hels­ingør.

Håber at vores varme pensel­strøg, Mettes detal­jer og mine farve­flader, også vil nå dig.

Så velkom­men til påskeud­still­in­gen 2017. Mette og jeg vil glæde os til at vise jer nye billeder.Herun­der kan du se et glimt af malerierne fra påskeud­still­in­gen 2017: