Menu
Peter Christoffersen

mongoliet 2015 medium

Titel 2015 lille

[Under tek­sten kan du se 6 af malerierne fra udstillingen]


I den gamle lænestol lader jeg tankerne van­dre frit blandt rejseoplevelser.

Jeg spe­jder mod horison­ten, som om min­derne er lagret lige der hvor havet møder himlen.

Langs jor­dens krumn­ing føl­ger jeg sporene over endeløse step­per gen­nem Mon­goli­ets golde Gobiørken.

Her strækker horison­ten sig 360 grader under himmelhvælven.

Vilde flokke af kameler dan­ner støvskyer på sletterne.

Ørnen svæver frit over bjer­gene, for brat at dykke og lande tamt på mon­golens skul­der.
Den let­ter igen.

Næste gang jeg ser den lande, er det højt i et gam­melt fyrretræ i en af Eng­lands
smukke haver.

Jeg føl­ger de trimmede for­mer af grønt og finder plud­selig mig selv gå langs
lev­adaerne på Madeira.

Ganske tæt på bry­der vinges­lag stil­he­den og jeg opdager endnu en af Mal­lor­cas
frodige udsigter.

Indtrykkene er blevet til nye malerier.Herun­der kan du se 6 af malerierne til påskeudstillingen:

Mongoliet 100x100 cm

Titel: MON­GOLIET

Stør­relse: 100 x 100 cm


Mongoliet 100x120 cm

Titel: MON­GOLIET

Stør­relse: 100 x 120 cm


Nye udsigter 2 stk 50x70 cm

Titel: NYE UDSIGTER

Stør­relse: 2 stk. 50 x 70 cm


På vej 9 stk 20x35 cm

Titel: VEJ

Stør­relse: 9 stk. 20 x 35 cm


En have i England 90x100 cm

Titel: EN HAVE I ENGLAND

Stør­relse: 90 x 100 cm


Forventning 120x100 cm

Titel: FOR­VENT­NING

Stør­relse: 120 x 100 cm