Menu
Peter Christoffersen

Fra Venedig til Viet­nam — 2014

Spe­jlinger.
Igen ved åen i efter­mid­dagssolen.
Nyder livet og lydene.
Et plud­seligt glimt af skin­nende tyrk­is­blåt.
En isfugl — et kort magisk øje­b­lik.
De rislende spe­jlinger fort­sæt­ter uforstyrret.
En gren i åen skriver nye digte i vandet.

Et helt andet sted gen­spe­jles for­tidens storhed.
Van­det i Venedigs kanaler males i smukke patinerede møn­stre.
Gam­mel kul­tur blander sig med gon­do­l­ernes roman­tiske silhouetter.

I Halong­bugten spe­jler de grønne kalk­sten­søer sig.
For­merne min­der om den karak­ter­is­tiske sinus­rytmes møn­ster.
En viet­name­sisk labyrint mellem dryp­sten­shuler, ris­marker og for­førende farver.
Stemninger og farver flet­ter sig sam­men til col­lager af indtryk.
Årets mange oplevelser afspe­jler sig i påskens lærreder.
Ind imellem blander Mettes nat­u­ral­is­tiske pensel sig med mine farverige strøg.Du kan klikke og se plakaten fra denne udstill­ing eller invi­ta­tio­nen .