Menu
Peter Christoffersen

Udstill­inger fra 2003 til 1985:


Pyrenæerne — På kan­ten af Bordeaux

År: 2003
Rejsemål: Pyrenæerne
Du kan se invi­ta­tio­nen her


Aus­tralien — På den anden side

År: 2002
Rejsemål: Aus­tralien
Du kan se plakaten her og invi­ta­tio­nen her


En mosaik af farver

År: 2001
Rejsemål: Marokko/​Rom
Du kan se invi­ta­tio­nen her


Provence — Cat­alonien — Toscana — Andalusien

År: 2000
Rejsemål: Provence/​Catalonien/​Toscana/​Andalusien
Du kan se invi­ta­tio­nen her


Indi­ens farver

År: 1999
Rejsemål: Indien
Du kan se invi­ta­tio­nen her


Luni­giana — De hun­drede borges land

År: 1998
Rejsemål: Italien/​Irland
Du kan se invi­ta­tio­nen her


Den ara­biske rejse

År: 1997
Rejsemål: Yemen
Du kan se invi­ta­tio­nen her


Drøm­men om Afrika

År: 1996
Rejsemål: Afrika
Du kan se invi­ta­tio­nen her


En duft af oplevelser

År: 1995
Rejsemål: Istanbul/​Tyrkiet
Du kan se invi­ta­tio­nen her


På sporet — Den transsi­birske rejse

År: 1994
Rejsemål: Sverige/​Finland/​Rusland/​Mongoliet/​Kina
Du kan se invi­ta­tio­nen her


Livstegn, To ravne — To obelisker

År: 1993
Rejsemål: Ægypten

Du kan se invi­ta­tio­nen herØje­b­likke

År: 1992
Rejsemål: Skt. Peters­borg, Rusland


Fra Fuglø til Firenze

År: 1991
Rejsemål: Færøerne/​Italien


Foråret er på vej

År: 1990
Rejsemål: Færøerne/​Paris


Japanske land­sk­aber og Bonsai

År: 1989
Rejsemål: Japan/​New York


Island rundt

År: 1988
Rejsemål: Island


Grøn­land­sre­jsen

År: 1987
Rejsemål: Grøn­land


Farveg­læde i Sydamerika

År: 1986
Rejsemål: Brasilien/​Argentina


En ø i havet

År: 1985
Rejsemål: Færøerne