Menu
Peter Christoffersen

Patag­o­nien — Tæt på Antark­tis — 2004

TÆT ANTARKTIS

Vi har ofte tænkt på at komme helt ned i spid­sen af Chile og Argentina tæt på Antarktis.

Lan­det med hvirvelvinde for enden af den beboede jord.

Det fjerne land.

Dette ønske fik vi opfyldt i 2003. Nu stod vi her med udsigt over Mag­el­lanstrædet og kunne med fan­tasiens øjne se hans skib i det fjerne. Tænk, hvilken bedrift dér tilbage i 1520.

Vi tænker på alle udvan­dr­erne fra Dan­mark, Sverige og mange andre lande der slog sig ned her i Patagonien.

Hvad er Patag­o­nien? Den sydlig­ste region af både Chile og Argentina.

Patag­o­nien er i sig selv en storhed af him­mel­hvælv og vide horisonter.

Her trives den ensomme cow­boy gau­choen, der bor på sin hest og i dagevis rider over de øde grå­grønne slet­ter for at se efter sine får og sit kvæg, kun overvåget af de vagt­somme gua­na­coer og den majestætiske kon­dor der svæver under him­me­len med sin fine hvide hal­skrave og sine fligede vingespidser.

ARGENTINA er præget af sine store byer, sine vid­strakte farme og sine enorme vid­der. Alt breder sig ud over det nor­male, selv bøf­ferne på tallerke­nen. Og store oplevelser vent­ede i dette for os ukendte land.

Tæt på Antark­tis lig­ger den ene natur­o­plevelse efter den anden som per­ler på en meget lang snor.

Drama­tiske bjerge. Vældige glet­sjere der kælver i turk­is­blå søer langs bred­den med de grønne sydbøge.

Hun­dreder af vulka­ner, hvo­raf mange stadig kom­mer i udbrud.

Berømte natur­om­råder som Torre del Paine, Ven­tis­quero Moreno og Fitz Roy, samt halvøen Valdés med hvaler, søele­fan­ter og i tusind­vis af Magellanpingviner.

Og lad os ikke glemme Buenos Aires – en ele­gant kos­mopoli­tisk pulserende storby i tan­goens hjemland.

Alt dette og mere har inspir­eret til nye malerier.


Du kan klikke og se plakaten fra denne udstill­ing og invi­ta­to­nen.