Menu
Peter Christoffersen

La Man­cha — Spanien — 2006

I DON QUIXOTES FODSPOR

Det er fan­tastisk med de mange år
–at være her og føje endnu en forårsin­vi­ta­tion til.

Det blev det gamle Spanien, La Man­cha, der blev inspi­ra­tionskilden til nye malerier. Denne region er essensen af Spanien — med sin overdådige, respek­tindgy­dende arkitek­tur — så afgjort.

Charmerende, støvede mid­de­lalder­lands­byer og tidløst beta­gende landlige scener­ier — bestemt. Og frem for alt his­to­rie uden lige — en his­to­rie der ikke blot består i en række hæn­delser ned­fældet i bøger, en his­to­rie der lever.

En usæd­van­lig for­tid har givet lan­det en enestående nutid.

På vores tur kom vi til til Toledo, en by der blev grund­lagt så tidligt som i år 192. Toledo er selve La Man­chas hjerte — også når det gølder his­to­rie. Her mødte vi beretnin­gen om den forarmede adels­mand don Quixote de la Man­cha. Det var ham der på sin affældige hest Rosi­nante kæm­pede mod vin­d­møller sam­men med sin tro følgesvend San­cho Panza. Denne 400 år gamle beretning har givet idéer til nye, farverige malerier.


Du kan klikke og se plakaten fra denne udstill­ing eller invi­ta­tio­nen.