Menu
Peter Christoffersen

De Lipariske Øer — 2007

VELKOM­MEN til forår­sud­still­in­gen år 2007 inspir­eret af „Post­budet« og De Lipariske Øer!

Ord kan trøste.

Ord kan gøre noget særligt ved en kvin­des hjerte.

Det fandt post­budet Mario ud af.

Digteren Pablo Neruda lærte ham at ord kan skabe metaforer der sæt­ter tankerne i gang og skaber smukke billeder.

Fil­men Post­budet inspir­erede os til at besøge De Lipariske Øer, hvor han­dlin­gen udspandt sig.

Sejl­turen fra Sicilien bragte os til en af øerne, Salina, hvor filmholdet boede og fil­men blev optaget.

Det er sid­ste gang vi holder forår­sud­still­ing i Sorø.

Vi har købt et hus i Esrum, Nord­sjæl­land, hvor vi vil fort­sætte vores galleri.

Det er en stor beslut­ning for os efter alle de gode år i Sorø.

Vi håber I har lyst til nye oplevelser sam­men med os i Esrum.


Du kan klikke og se plakaten fra denne udstill­ing eller invi­ta­tio­nen.