Menu
Peter Christoffersen

Lyd­billeder — 2008

NÅR LYD OG FARVER BLIVER TIL BILLEDER

Velkom­men til forårets maleri­ud­still­ing i GAL­LERI ESRUM.

Vi glæder os til at vise jer vores nye gal­leri i det gamle missionshus.

Vi har haft travlt med at ren­o­vere, med at lave loft som på Thor­vald­sens Museum, deko­rere søjler, mure reli­ef­fer ind, male gam­melt møn­ster på gul­vene og gøre klar til opstill­ing af skulp­turer i haven.

Indimellem har vi givet os tid til at lære området at kende, besøgt Teg­n­ers Museum og skulp­tur­park – og spist på Esrum Kloster. Vi har gået tur langs Esrum pram­dragerkanal og sejlet på søen, hørt rav­nens “honk honk” og vin­dens susen.

Også musikkens fan­tastiske ver­den har vi oplevet, det har været inspi­ra­tio­nen til årets tema:

LYD­BILLEDER

At tale om musik leder for mig tanken hen på farverne i et maleri. Musik og farver påvirker sin­det – og dermed humøret. Det slår en stemn­ing an, og kreativiteten kan udfolde sig frit og uhindret.

Farver er en del af os selv. Hvem ved om ikke vi hver især har vores egen farve!


Du kan se plakaten fra denne udstill­ing eller invi­ta­tio­nen.